Escape game Lost City of Atlantis

Company: Game Over Göteborg

Contacts:

Hugo Levins väg, 411 40 Göteborg ()

+46 031-40 24 95

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Description:

Efter många års forskning och översättning av hundratals antika skrifter är ni äntligen här! Om ni har rätt kommer upptäckten av Atlantis att skriva om historieböckerna, tack vare just er! De antika ruinerna ni nu tittar på gömmer mysterier som är större än alla andra och det finns en stor risk att ni utplånas tillsammans med självaste Atlantis!

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.