Escape game Haunted Mansion

Company: Game Over Göteborg

Contacts:

Hugo Levins väg, 411 40 Göteborg ()

+46 031-40 24 95

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

Ni är de mest erfarna experterna inom det övernaturliga. Ert team kontaktades av en mystisk man som erbjöd er en enorm summa pengar för att besöka en specifik herrgård och leta efter ett kraftfullt gammalt föremål. Han undvek dock att informera er om att alla experter som han tidigare anställt aldrig kom tillbaka ...

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.