Flyktingspel Secrets of the City - Malmö

Företag: SLOVE IT

Kontaktpersoner:

Djäknegatan 18 211 35 Malmö ()

+46700416676

Command + EnterHittade du ett stavfel? Välj text och tryck Ctrl+Enter.

Beskrivning:

Charles X Gustav hade en rådgivare som fick ett svärd, ett svärd som förts vidare från generation till generation. Rådgivaren lyckades aldrig få egna arvingar så nu är det den smartaste, påhittigaste och den mest värdiga personen som ska få ärva den unika släktklenoden. Ni börjar ert äventyr från vår byggnad och kommer därefter röra er runt i centrala Malmö i jakt på ledtrådar för att slutligen nå ert mål, vilket är att finna det ovärderliga svärdet!

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.